بوتاکس دارویی است که از آن برای ریلکس کردن چند ماهه ی  عضلات استفاده می شود. در بوتاکس صورت ما از این دارو برای فلج کردن موقت عضلاتی که خطوط پیشانی و… را به وجود می آورند استفاده می کنیم. تزریق بوتاکس بر اساس رفرنس جهانی بندتو و با روش مدرن انجام می شود. احتمال افتادگی پلک و عوارض دیگر در این روش بسیار ناچیز است. نوع بوتاکس مورد استفاده برای اکثر مراجعین مصپورت بوده و امکان سفارش هر نوع بوتاکس دیگری فراهم می باشد. تزریقات بوتاکس تخصصی (بوتاکس اصلاح خنده ی gummy، بوتاکس لیفت نوک بینی، بوتاکس میگرن، بوتاکس رفع تعریق زیربغل و کف دست، بوتاکس لیفت سینه، نفل تیتی و… ) نیز قابل انجام است.