در اثر افزایش سن به طور طبیعی سطح پلکها به خصوص پلک فوقانی افزایش می یابد. بلفاروپلاستی نوعی جراحی است که در آن پوست اضافی پلک را برداشته و افتادگی پلک را بهبود می بخشند.