لیزر موهای زائد برای رفع مو در هرجایی از بدن استفاده می شود. معمولا لیزر چند جلسه در زمان بندی به خصوصی انجام شده و پس از اتمام تمام جلسات با شارژ سالیانه جلوی بازگشت موهای زائد گرفته می شود.