هایفو دستگاهی است که با ارسال امواج فراصوت (UltraSonic) به طور متمرکز در یک نقطه  التهابی در بافت خارجی عضلات(بافت SMAS ) ایجاد می کند. بافت مذکور محل تکیه گاه بافت نرم روی عضلات بوده و با بهبود التهاب بافت SMAS جمع می شود و اجزای صورت در جهتی که ما میخواهیم کشیده (لیفت) می شوند. لیفت دستگاه هایفو در مقایسه با نخها کمتر بوده و این روش بر خلاف لیفت نخ درد زیادی دارد ولی عوارض آن کمتر از روش جراحی است. از این دستگاه برای کاهش سایز غبغب و لیفت اجزای صورت و بدن استفاده می شود.